NEDERLANDS    |      ROMÂNA    |      ENGLISH 
Diensten bij het oprichten of vestigen van een nieuw bedrijf in Roemenië
Support- en zakelijke ondersteuningsdiensten voor start-ups en het oprichten van nieuwe bedrijven in Roemenië

Ons bedrijf steunt uw zaak met het oprichten van nieuwe firma's in Roemenië.
Het oprichten van een Besloten Vennootschap bedrijf in Roemenië is relatief eenvoudig en de procedure loopt vlot, indien er aan aantal eisen is voldaan
.
Het openen van een kleine start-up business in Roemenië, te vergelijken met een Vennootschap onder Firma, is zelfs nog eenvoudiger.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Met behulp van onze diensten voor het oprichten van nieuwe bedrijven in Roemenië, spaart u niet allen tijd en geld maar u ontvangt een all-inclussive ervaring, waarbij u zelf op andere belangrijke zaken zich kunt concentreren. Het vestigen van een bedrijf in Roemenië is nu nog eenvoudiger.

Onze zakelijk diensten voor het vestigen van nieuwe bedrijven in Roemenië:

-        oprichting BV of VoF in Roemenie
-        juridische ondersteuning en algemene trajectassistentie
-        levering van aktes, opmaken van bedrijfsdossiers
-        verkrijgen van autorisaties, registraties, toestemmingen
-        openen van accounts, het vinden van geschikte locaties, networking en introductie in de lokale wereld van accountants en juristen
-        telefonische assistentie, onder het regiem van virtual office
-        overschrijving van auto's naar Roemenië, verkrijgen van tijdelijke kentekenplaten
-        kantoormanagement
-        huren en verhuren van materieel, ruimtes, personeel 


Juridische vormen:
Een Micro SRL, vergelijkbaar met de Nederlandse Vennootschap onder Firma, geniet van zeer lage belastingen bvb. 0% BTW, 3% op omzet, 5 % op dividenden, en van interessante fiscale stimulansen zoals een korting van 1% op de dividendenbelasting indien de VoF minstens 3 arbeidsnemers heeft.
Een SRL (Besloten Vennootschap) bedrijf geniet ook van lage belastingen en van interessante fiscale stimulansen, met een maximum van 16% belasting en verdere verschillende kortingen.

Nederlandse bedrijven in Roemenië delen hun voldoening mee met het Roemeense Patronaat, de onafhankelijke Roemeense organisatie van kleine ondernemers, over het succes dat ze in dit land kunnen genieten.

Het eenvoudige en aantrekkelijke fiscaal regiem, lage personeelskosten, dragen actief bij de verlaging van de algemene operationele kosten. Bovendien genieten de Nederlandse bedrijven in Roemenië van verschillende stimulansen zoals toegankelijkheid tot EU-ondersteuningsfondsen, kortingen op belastingen, goedkope accountancy en adviesdiensten, en hoog opgeleide en gekwalificeerde arbeidskrachten
.
Dit zijn slechts enkele van de taalrijke redenen om een Besloten Vennootschap bedrijf in Roemenië op te gaan richten.

Voor ondersteuning en assistentie bij het vestigen van een nieuw bedrijf in Roemenië, neem gerust contact met ons op om de mogelijke oplossingen voor uw specifiek geval te discussiëren.